ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง