ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างกั้นห้องและติดตั้งซิงค์น้ำห้องเตรียมยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างกั้นห้องและติดตั้งซิงค์น้ำห้องเตรียมยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง