ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำเอกสารภาวะโภชนาการ สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำเอกสารภาวะโภชนาการ สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง