ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ยี่ห้อ Philips (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ยี่ห้อ Philips (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 2 รายการ