ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ