ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
“วัสดุการแพทย์ (รังสีร่วมรักษา) จำนวน 9 รายการ”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุการแพทย์ (รังสีร่วมรักษา) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)