ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง