ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ YORK สำหรับอาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ YORK สำหรับอาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ