ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด เพื่อเก็บชิ้นเนื้อต่อมลูกหมายผ่านทางทวารหนักและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องและสมอง จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด เพื่อเก็บชิ้นเนื้อต่อมลูกหมายผ่านทางทวารหนักและผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องและสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)