เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง