ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ยี่ห้อ Philips (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรั

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโภชนศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสี

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาย้ายเครื่องปอดและหัวใจเทียม รุ่น S5 จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ นำมาติดตั้งที่โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาย้ายเครื่องปอดและหัวใจเทียม รุ่น S5 จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ นำมาติดตั้งที่โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาย้