มะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และเกิดเป็นเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตรบกวนการทำงานของเซลล์ปกติในอวัยวะ และยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้ำเหลือง พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ

แม้ว่าโรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้วเกือบทั้งหมดจะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่โรคมะเร็งระยะเริ่มต้นส่วนมาก รวมทั้งโรคมะเร็งบางชนิดที่แพร่กระจายแล้ว ผู้ป่วยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดรักษา โดยอาจไม่ต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย

และในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาหลายระบบ เช่น มะเร็งระยะลุกลามกดเบียดเส้นเลือดใหญ่ มะเร็งไทรอยด์ที่เบียดเข้าช่องทรวงอก มะเร็งเกี่ยวพันในช่องท้อง รวมทั้งมะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ Kidney, Bladder การทำการผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยทีมงานที่มีศักยภาพ และเครื่องมือที่มีความพร้อมทันสมัย มีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด มีการปรึกษาทีมงานต่างแผนกก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved