ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag ยี่ห้อ Zeiss รุ่น Visulas Yag III (แบบไม่รวมอะไหล่) หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-034-0206/0004/56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag ยี่ห้อ Zeiss รุ่น Visulas Yag III (แบบไม่รวมอะไหล่) หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-034-0206/0004/56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรั

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลัง (Vitrectomy Machine) ยี่ห้อ Alcon รุ่น Constellation XT (แบบไม่รวมอะไหล่) หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-034-1206/ 0002/56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลัง (Vitrectomy Machine) ยี่ห้อ Alcon รุ่น Constellation XT (แบบไม่รวมอะไหล่) หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-034-1206/ 0002/56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรั