ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่อง Vacuum Pipeline Control และระบบเครื่อง Air Compressor Pipeline Control (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรั

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลลำปาง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาให้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการประกวดราคาจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้ออัตโนมัติ สำหรับภาชนะของเสียจากผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างแล