การเตรียมตัวในการรับการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหารน้ำเพื่อตรวจสุขภาพเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด                          

2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไปหรือผู้ที่ประสงค์ตรวจไขมันและน้ำตาล ให้งดอาหารและน้ำ ตั้งแต่ 20.00 น. จนกว่าเจาะเลือดเสร็จ                                                     

3. วิธีเก็บปัสสาวะควรเก็บปัสสาวะเวลาเช้าหลังตื่นนอน โดยถ่ายปัสสาวะส่วนต้นทิ้งไปก่อนแล้วใช้ขวดรองรับปัสสาวะในช่วงกลางๆ ประมาณครึ่งของขวด   สตรีที่มีประจำเดือนควรงดส่งปัสสาวะเนื่องจากจะมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาทำให้การแปลผลคลาดเคลื่อนได้ ควรส่งปัสสาวะหลังประจำเดือนหมด  7   วัน

4. วิธีเก็บอุจจาระให้เก็บอุจจาระขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อย สำหรับการตรวจอุจจาระเป็นการตรวจหาไข่พยาธิและตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระเป็นการค้นหามะเร็งลำไส้และทวารหนัก 

5. สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการแนะนำให้มาตรวจสุขภาพในวันอังคารและวันพฤหัสบดีกรณีถ้ามีประจำเดือนให้ประจำเดือนหมดก่อนประมาณ 5 – 7 วัน จึงจะมาตรวจรวมทั้งห้ามสอดยาเหน็บยาหรือสวนล้างช่องคลอดและงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจ

 

         * ติดสติ๊กเกอร์ที่ได้รับจากโรงพยาบาลซึ่งมีการระบุชื่อและนามสกุลที่ข้างภาชนะใส่อุจจาระ-ปัสสาวะ

 

       ** หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจสามารถมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดสำหรับการตรวจสุขภาพรายกลุ่มโรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าตรวจที่หน่วยงานต้นสังกัดภายหลังการตรวจ

 

     *** การตรวจสุขภาพประจำปีไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในการตรวจได้ยกเว้นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจสุขภาพให้สิทธิเฉพาะตัวบุคคลที่เป็นข้าราชการเท่านั้นไม่รวมบิดามารดาหรือคู่สมรส      

                                              

          ** การตรวจสุขภาพมีส่วนเกินบางรายการที่ไม่สามารถเบิกคืนได้ **

 

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเลือกรับการตรวจได้หรือจะให้แพทย์เป็นผู้เลือกการตรวจที่เหมาะสมให้กับท่าน เพื่อการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสุขภาพประจำปี ผ่าน QR Code

Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved