มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา ในพื้นที่จังหวัดลำปางถือว่ามีความเจริญด้านจักษุวิทยา แต่ผู้ป่วยต้อกระจกที่ยังรอการรักษามีจำนวนมาก

โครงการนี้ประกอบด้วย การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุทั้งจังหวัด โดยมีทีมบริการจากโรงพยาบาลออกหน่วยตรวจในพื้นที่ และบริการนำผู้ป่วยเข้ามาผ่าตัด โดยไม่กระทบกับผู้ใช้บริการปกติ

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved