เกิดข้อผิดพลาด
 • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

Home

การฉีดยาเข้าลูกตาส่วนหลัง

 

ปัจจุบันการรักษาโรคจอตาได้มีการพัฒนาขึ้นมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการรักษาดีขึ้นกว่าในอดีต การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาเป็นวิธีการรักษาที่ใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน โรคจอตาหลายโรค เช่น จุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ จอรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นตา หลอดเลือดอุดตัน หลอดเลือดผิดปกติที่จอตา ฯลฯ อาจรักษาให้ดีขึ้นได้โดยการฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตา ซึ่งจะช่วยลดการบวมของจอตาและยับยั้งความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาได้

การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาทำอย่างไร

 

        แพทย์จะทำการฉีดยาด้วยวิธีปราศจากเชื้อ ก่อนการฉีดยาแพทย์จะหยอดยาชาสลับกับยาหยอดปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยแล้วฉีดยาเข้าที่บริเวณตาขาว ห่างจากขอบตาดำประมาณ 4 มิลลิเมตร หลังฉีดยาผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดตา ตามัวชั่วขณะ หรือมีจุดเลือดออกได้ อาจจะได้รับการปิดตาข้างที่ฉีดยาประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง และสามารถเปิดออกได้เมื่อกลับถึงบ้าน  

 

 

การปฏิบัติตัวก่อนรับการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

 1. ยื่นบัตรนัดที่จุดรับบัตรนัดหน้าห้องผ่าตัดและนั่งรอ
 2. ในวันที่มาฉีดยา ผู้ป่วยไม่ควรทาแป้ง แต่งหน้า
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่เรียก ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและล้างหน้าให้สะอาด
 4. แพทย์บางท่านให้หยอดยาปฏิชีวนะก่อนมาฉีดยา ผู้ป่วยต้องหยอดยาตามที่แพทย์สั่ง ผู้ป่วยจะได้รับการหยอดยาปฏิชีวนะก่อนการฉีดยาตามแผนการรักษาของ      แพทย์

การปฏิบัติตัวหลังการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

 1. ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
 2. ไม่มีข้อห้ามในการอ่านหนังสือ หรือดูโทรทัศน์
 3. ในผู้ป่วยบางคนจะมีผ้าปิดตาที่ปิดไว้หลังฉีดยา ให้เอาผ้าปิดตาออกเมื่อถึงบ้าน ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณใบหน้าได้ แต่ห้ามล้างหน้าระวังไม่ให้น้ำโดนตา เป็นเวลา 3 วัน
 4. รับประทานอาหารได้ทุกชนิด ไม่มีข้อห้าม
 5. ใช้ยาหยอดตาตามแพทย์สั่ง ควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดยาทุกครั้ง
 6. มาตรวจตามแพทย์นัด
 7. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ปวดตามาก ตาแดง ตามัวลง มีขี้ตามาก ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันที ก่อนวันนัดได้

ภาวะแทรกซ้อน

        การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา    โดยทั่วไปไม่ค่อยพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง โดยทางสถิติ พบว่า ความเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อในตา จอตาลอก หรือเลือดออกในตา    มีโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 1

       นอกจากนั้นการฉีดยาบางชนิดอาจทำให้ผู้ป่วยเห็นจุดดำ ๆ ลอยไปมาจนกว่าตะกอนยาจะละลายหมด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

       ภายหลังการฉีดยา หากผู้ป่วยมีอาการปวดตา ตาแดง ตามัวลง หรือมีขี้ตา ควรมาพบแพทย์ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่แพทย์นัด