โรงพยาบาลลำปาง เป็น Excellence center ด้านหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งให้บริการรักษาโดยการผ่าตัดสวนหัวใจและหลอดเลือด ภายหลังจากการทำหัตถการดังกล่าว ผู้ป่วยอาจมีความไม่มั่นใจในการทำกิจวัตรประจำวัน สภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับการกลับไปทำงาน ซึ่งการฟื้นฟูหัวใจถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มาช่วยในการดูแลรักษา ทางกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูหัวใจได้เปิดให้บริการการฟื้นฟูหัวใจแบบผู้ป่วยนอกแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้สมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยดีขึ้น มีความมั่นใจในการทำกิจกรรมที่ต้องออกแรง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น และสามารถกลับไปทำงานได้

โดยคลินิกฟื้นฟูหัวใจ ประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านฟื้นฟูสมรรถหัวใจ มีอุปกรณ์ขั้นสูงในการติดตามอาการของผู้ป่วยขณะออกกำลังกาย (Telemetry EKG) เพื่อสามารถเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยว่ามีความผิดปกติขณะออกแรงหรือออกกำลังกายตามโปรแกรมหรือไม่

บริการและการรักษา

1. การให้บริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องบริหาร่างกายดังนี้
 – การฝึกหายใจ เพื่อป้องกันภาวะปอดแฟบหลังการผ่าตัด
– การฝึกไอ  เพื่อขับเสหะ
– การจัดท่า เพื่อระบายเสมหะ
– การออกกำลังกายโดยไม่ใช้แรงต้านแบบเบาๆบนเตียงนอน
– การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงอย่างถูกวิธี
– การฝึกบริหารปอดโดยใช้เครื่องมือบริหารปอด เพื่อให้ปอดแข็งแรง

2. การให้บริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล หลังการผ่าตัด
 หลังการผ่าตัดจะได้รับคำแนะนำการออกกำลังกายและ ออกกำลังกายร่วมกับ   นักกายภาพบำบัด ฝึกช่วยเหลือตนเอง ฝึกเดินเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้าน   ไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด

โดยคลินิกฟื้นฟูหัวใจ ประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านฟื้นฟูสมรรถหัวใจ มีอุปกรณ์ขั้นสูงในการติดตามอาการของผู้ป่วยขณะออกกำลังกาย (Telemetry EKG) เพื่อสามารถเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยว่ามีความผิดปกติขณะออกแรงหรือออกกำลังกายตามโปรแกรมหรือไม่

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved