ผู้รับบริการหากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถส่งข้อมูลมาได้ตามแบบฟอร์มนี้

Contact Form
โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.