อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อายุกรรม

ศัลยกรรม

กุมารเวชกรรม

สูติ-นรีเวช

หู คอ จมูก

จักษุ

กระดูกและข้อ

ทันตกรรม

จิตเวช

ตรวจสุขภาพ

SMC

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

E-mail :: lampang@lph.go.th

โทร. 054-237-400  FAX.054-237-444

ส่งข้อมูล ติดต่อสอบถาม ข้อเสนอแนะ

Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved