ตารางแพทย์ออกตรวจ

ติดต่อสอบถาม

นัดหมายแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจแนะนำ

ศูนย์รักษาโรคที่เราเชี่ยวชาญ

สาขาทารกแรกเกิด

ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติ มะเร็งในเด็ก และโรคหัวใจในเด็ก

สาขามะเร็ง

มีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา

สาขาอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma Fast Track การผ่าตัดสมอง

สาขาหัวใจและหลอดเลือด

มีศูนย์โรคหัวใจสามารถทำการผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ

1669
ฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล
พร้อมบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

054-237-400
โทรหาเรา
พร้อมบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

Email
มาหาเรา
lampang@lph.go.th

Contact
Lampang Hospital

lampang@lph.go.th

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

บริการผู้ป่วย
ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.