งานบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อายุรกรรม

ศัลยกรรม

กุมารกรรม

สูตินารีเวช

หู คอ จมูก

จักษุ

กระดูกและข้อ

ทันตกรรม

จิตเวช

ตรวจสุขภาพ

SMC

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง

คลินิกมิตรวัยรุ่น

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

บริการผู้ป่วย
ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.