ห้องตรวจกระดูก

              บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทางกระดูกและข้อทุกเพศ ทุกวัย ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหัก, ฉีดยาเข้ารอยโรค/เข้าข้อ/เข้ากล้ามเนื้อ ,ให้ยาทางหลอดเลือดดำทั้งแบบฉีดและหยดเข้าเส้น, บริการเรื่องเฝือกทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในเวลาราชการ และบริการทำแผลต่อเนื่องทางกระดูก ,เย็บแผล ,ตัดไหม, เจาะข้อ/ก้อน, เอาเหล็กออกและอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8256 , 8258

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

ช่วงเข้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.

 • แพทย์เวรประจำวัน

อังคาร

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ.นรัตว์
 • นพ.เหมราช
 • นพ.สายันต์
 • นพ.ศิริพงษ์
 • นพ.รักษ์ธนิน

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์เวรประจำวัน

พุธ

ช่วงเข้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ.นิพนธ์
 • นพ.อนุวัตร
 • นพ.พัฒนพงศ์
 • นพ.นพดล
 • นพ.ภาสวัต

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์เวรประจำวัน

พฤหัสบดี

ช่วงเข้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ.นรัตว์
 • นพ.เหมราช
 • นพ.สายันต์
 • นพ.ศิริพงษ์
 • นพ.รักษ์ธนิน
 • นพ.ชลทาน

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์เวรประจำวัน

ศุกร์

ช่วงเข้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ.นิพนธ์
 • นพ.อนุวัตร
 • นพ.พัฒนพงศ์
 • นพ.นพดล
 • นพ.ภาสวัต

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์เวรประจำวัน

อัตราค่าเฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.