ห้องตรวจศัลยกรรม

              ให้บริการดูแล ตรวจรักษา วินิจฉัยผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยผสมผสานความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ โดยให้บริการศัลยศาสตร์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศัลยกรรมตกแต่ง-ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก, ศัลยกรรมเด็ก, ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา, ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม, ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง, ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด, ศัลยกรรมมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี ,ศัลยกรรมมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ รวมไปถึงการให้บริการหัตถการทางศัลยกรรม เช่น PR, Proctoscope, Ligation, Rectal biopsy, Aspirate เป็นต้น  

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8359, 8361

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

พุธ

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

  • นพ.ถวัลย์
  • เวรแพทย์รับใหม่
  • นพ.ชนมน

  • เวรแพทย์รับใหม่

ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

  • ศัลยแพทย์หมุนหัวเวียนออกตรวจ
  • นพ.จิรายุส

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

  • ศัลยแพทย์หมุนหัวเวียนออกตรวจ

อัตราค่าเฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.