ห้องตรวจศัลยกรรม

              ให้บริการดูแล ตรวจรักษา วินิจฉัยผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยผสมผสานความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ โดยให้บริการศัลยศาสตร์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศัลยกรรมตกแต่ง-ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก, ศัลยกรรมเด็ก, ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา, ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม, ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง, ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด, ศัลยกรรมมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี ,ศัลยกรรมมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ รวมไปถึงการให้บริการหัตถการทางศัลยกรรม เช่น PR, Proctoscope, Ligation, Rectal biopsy, Aspirate เป็นต้น  

ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8359, 8361

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
 • ศัลยกรรมตกแต่ง-ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก
 • ศัลยกรรมเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
 • ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด

อังคาร

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมตกแต่ง-ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา

พุธ

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
 • ศัลยกรรมเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
 • ศัลยกรรมตกแต่ง-ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา

ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมทรวงอก-หัวใจและหลอดเลือด

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved