ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว

               บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลโรคทั่วไปทางนรีเวชกรรม และให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง เป็นต้น

               สำหรับกรณีตั้งครรภ์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรณีมาฝากครรภ์ครั้งแรกให้เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะทุกราย

2. หลังรับทราบผลเลือด ตรวจทันตกรรมทุกราย

3. ตรวจปัสสาวะทุกครั้งก่อนพบแพทย์

4. อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ เข้ากิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1

5. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ เข้ากิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 2

6. อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ เจาะเลือดครั้งที่ 2 และเยี่ยมห้องคลอดและหลังคลอด

7. กรณีฝากครรภ์จะได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมียและคัดกรองดาวน์ซินโดรมทุกราย

 

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ แผนกนรีเวชกรรม 8453 – 4 

แผนกวางแผนครอบครัว ต่อ 8451, แผนกฝากครรภ์ ต่อ 8481

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

ช่วงเช้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.  โดยสูตินรีแพทย์

 • คลินิกนรีเวชกรรมทั่วไป
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ, ผ่าตัดผ่านกล้อง
 • คลินิกฝากครรภ์
 • อัลตร้าซาวด์และติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ (NST)
 • คลินิกเพื่อการมีบุตร
 • คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง

อังคาร

ช่วงเช้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยสูตินรีแพทย์

 • คลินิกนรีเวชกรรมทั่วไป
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ, ผ่าตัดผ่านกล้อง
 • คลินิกฝากครรภ์
 • อัลตร้าซาวด์และติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ (NST)
 • คลินิกมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
 • คลินิกโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (PND) (เฉพาะช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.)

พุธ

ช่วงเช้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยสูตินรีแพทย์

 • คลินิกนรีเวชกรรมทั่วไป
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ, ผ่าตัดผ่านกล้อง
 • คลินิกฝากครรภ์
 • อัลตร้าซาวด์และติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ (NST)
 • คลินิกเพื่อการมีบุตร
 • คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง
 • คลินิกวัยทอง (เฉพาะช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยสูตินรีแพทย์

 • คลินิกนรีเวชกรรมทั่วไป
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ, ผ่าตัดผ่านกล้อง
 • คลินิกฝากครรภ์
 • อัลตร้าซาวด์และติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ (NST)
 • คลินิกมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์

ศุกร์

ช่วงเช้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยสูตินรีแพทย์

 • อัลตร้าซาวด์และติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ (NST)
 • คลินิกเพื่อการมีบุตร
 • คลินิกวัยทอง (เฉพาะช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)

อัตราค่าเฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน (โรคเกี่ยวกับครรภ์)

อัตราค่าเฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน (โรคเกี่ยวกับนรีเวช)

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.