ห้องตรวจอายุรกรรม

              ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป, ผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมซับซ้อน ให้คำแนะนำ ปรึกษา รักษา ป้องกันโรค รวมถึงแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 1104

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคเบาหวาน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • อายรุกรรมทดสอบภูมิแพ้

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคหอบหืด
 • โรคหัวใจ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

อังคาร

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคหัวใจวาร์ฟาริน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคเลือด ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคเบาหวาน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคผิวหนัง (ตรวจที่อายุรกรรมทั่วไป)

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคหัวใจวาร์ฟาริน ชั้น5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคเลือด ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
 • ระบบประสาทและสมอง สัปดาห์ที่ 1 และ 2
 • โรคความจำ สัปดาห์ที่ 3 และ 4
 • โรคไต
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคหอบหืด

พุธ

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคเบาหวาน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคผิวหนัง
 • โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่ (Allergic Clinic)

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคไต
 • คลินิกหัตถการไทรอยด์
 • โรคเบาหวาน (GDM) ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคเลือด ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคเบาหวาน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคข้อ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคเลือด ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคต่อมไร้ท่อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • คลินิกพิเศษสูงวัย
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคระบบทางเดินอาหาร

ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคเบาหวาน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคเลือด ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคระบบทางเดินอาหาร

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมเคมีบำบัด
 • โรคความจำ-สูงวัย สัปดาห์ที่ 2 และ 4
 • โรคลิ้นหัวใจ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
 • โรคหัวใจล้มเหลว ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved