ห้องตรวจจักษุ

              ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางตา วัดสายตา, วัดความดันลูกตา, วัดแว่นสายตาเพื่อตรวจวินิจฉัย, วัดตาเข โดยใช้เครื่องมือพิเศษทางตามาทำการตรวจวัด เช่น การวัดลานสายตา (Visual Field ), การถ่ายภาพจอประสาทตาแบบภาคตัดขวาง ( OCT), การถ่ายรูปจอประสาทตา ( Fundus photo), การตรวจวัดตาด้วยคลื่นความถี่สูง ( A – B SCAN ) พร้อมทั้งให้บริการรักษาโรคทางตาด้วยเลเซอร์ ในผู้ป่วยโรคต้อหิน, โรดเบาหวานเข้าจอประสาทตาตา, โรคจอประสาทตาผิดปกติ และให้บริการหัตถการทางตา เช่น เจาะกุ้งยิง, การใส่ตาปลอม, การใส่เลนส์สัมผัส ( Contact lens), การล้างท่อน้ำตา, การเขี่ยเศษผงที่ตา ฯลฯ นอกจากนี้ยังบริการตรวจรักษาโดยการฉีด โบทูลีนั่มท๊อกซิน ในโรคกล้ามเนื้อใบหน้าเกร็งครึ่งซีก (Hemifail spasm) และโรคกล้ามเนื้อเบ้าตาเกร็ง ( Essential Blepharospasm )

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8660

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

ช่วงเข้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.

อังคาร

ช่วงเข้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.

  • นพ. พงษ์ศักดิ์ 

พุธ

ช่วงเข้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.

พฤหัสบดี

ช่วงเข้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.

  • นพ. รัฐพงศ์ 

ศุกร์

ช่วงเข้า – บ่าย เวลา 8.00 – 16.00 น.

  • พญ. ชิดกานต์ 

อัตราค่าเฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.