ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก

               บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทาง หู คอ จมูก ทุกเพศ ทุกวัย และให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนโดยให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยด้วย sleep study พร้อมทั้งให้การรักษาด้วยเครื่องจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency) ให้บริการผู้ป่วยภูมิแพ้โดยให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยด้วย skin test ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินผิดปกติโดยการตรวจการได้ยินด้วย Audiogram , Tympanogram และ ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง(Auditory Brainstem Response:ABR) ฟื้นฟูการได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟัง

ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8556

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

เวลา 8.00 – 16.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป

อังคาร

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
 • คลินิกไซนัสและภูมิแพ้ (10.00-12.00 น.)

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
 • คลินิกนอนกรน

พุธ

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
 • คลินิกโสตประสาท

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป

ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved