ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก

               บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทาง หู คอ จมูก ทุกเพศ ทุกวัย และให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนโดยให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยด้วย sleep study พร้อมทั้งให้การรักษาด้วยเครื่องจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency) ให้บริการผู้ป่วยภูมิแพ้โดยให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยด้วย skin test ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินผิดปกติโดยการตรวจการได้ยินด้วย Audiogram , Tympanogram และ ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง(Auditory Brainstem Response:ABR) ฟื้นฟูการได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟัง

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8556

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

เวลา 8.00 – 16.00 น.

 • พญ. ศศิพิมพ์
 • พญ. บุศราภรณ์ 

อังคาร

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ. บุญเลิศ
 • พญ. บุศราภรณ์ 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

พุธ

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ. บุญเลิศ
 • นพ. ศุภวิทย์
 • นพ.บุญเลิศ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • นพ. ศุภวิทย์
 • พญ. ศศิพิมพ์ 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • พญ. บุศราภรณ์
 • นพ. บุญเลิศ
 • นพ. ศศิพิมพ์

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • พญ. บุศราภรณ์
 • นพ. บุญเลิศ

อัตราค่าเฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.