ติดต่อเรา

รับการแจ้งเตือนผ่าน Line Application

ขั้นตอน
ดำเนินการ

หมายเหตุ : ท่านสามามารถใช้บริการนี้ได้ เมื่อท่านมีเลขประจำตัวโรงพยาบาล (Hospital Number) แล้วเท่านั้น

     1. กดปุ่ม “รับแจ้งเตือนผ่าน  line Notify”

     2. กด “รับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจาก Line Notify”

     3. กดปุ่ม “เห็นด้วยและเชื่อมต่อ”

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

บริการผู้ป่วย
ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.