1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแห่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

2. รายละเอียนการรับสมัครตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแห่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

3. รายละเอียนการรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

4. แนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนภูมิคุ้มกันก่อนเข้างาน

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแห่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)