ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง